Places i inscripcions curs 2021 – 2022

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que tots els infants corresponents als següents DNIs HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA:

15254559Q
23895385 H
26320128D
35064780S
35075035N
35108459v
35109413M
35112996T
35121913Q
36524432H
36529193H
37327849E
37332286c
37334376V
37383217Y
37739978Z
38084851W
38088651F
38099377S
38123120E
38124642a
38128764P
38145544k
39710350e
40974588L
40980497V
40986525L
40987344X
40989668B
40993227M
40993923B
40996815m
40997579X
40999931Q
41085804F
42696960L
43.693.840-G-
43401349G
43418310Z
43424269Q
43435837s
43449538P
43453779V
43501076A
43505247B
43511347Q
43511442L
43519385g
43522165r
43523888E
43528185H
43533461G
43534195w
43543815p
43544754g
43557353E
43586318F
43684227M
44005708s
46048069E
46056678Y
46133591F
46142077y
46418367C
46453381M
46546077B
46655782Y
46725601C
46772034Q
47716412Z
48354460L
52625155m
53089302N
77917712Z
X3700950C
X6241268b
X8085708N

MOLT IMPORTANT!

Per confirmar la plaça assignada, és imprescindible que vingui el pare/mare/tutor PRESENCIALMENT a l’esplai a realitzar la inscripció qualsevol dels següents dies:

Dilluns 20 de setembre de 19:00 a 20:00h

Dimecres 22 de setembre de 19:00 a 20:00h

En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Així mateix, a les famílies de nou ingrés, us demanem que porteu les següents dades:
● Fotografia carnet actual
● Fotocòpia en color de la targeta sanitària
● Dades personals i de la família actuals: correu electrònic, telèfons fix i mòbil, adreça…
● Informació sobre qualsevol mena de problema sanitari

Qualsevol dubte, feu-nos-ho arribar a esplailasagrera@gmail.com

Moltes gràcies per la vostra confiança. Fins ben aviat!

Equip de monitors i monitores de l’Esplai ‘la Sagrera’