Assignació de places Activitats d’Estiu 2019 (INFANTS DE FORA L’ESPLAI)

Benvolgudes famílies,

A continuació us adjuntem NOMÉS els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que té assignada la plaça d’estiu per les activitats sol·licitades.

RECORDEU! Per confirmar la plaça assignada heu de venir el dilluns 6 de maig de 19:00 a 20:30h a l’esplai. És essencial que vingui el pare/mare/tutor presencialment! En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Per realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

A continuació us exposem els DNI de les famílies que SÍ que han obtingut plaça a les activitats d’estiu:

CASAL D’ESTIU
1ª setmana
38090370R
46648575K  
 
2ª setmana
43590527F
44014927B
38090370R
38092284Y
46648575K
COLÒNIES
43590527F
46052308Y
44014927B
38090370R
38092284Y
46648575K
35121738W
37383576C
44012315K
44012315K
38135375H
35100854W
X3144465C  
38439848V
43523666F
43529655Q
4605238Y
X6241268B
44193369L
36970682E
43523666F
40983222M
36532511R
43537855M
44193369L
46766901N
 
CAMPAMENTS BALANDRAU
43424077-P
40989767-H
40991139-X
40986767-P
35025238-X
40526549-C
CAMPAMENTS SALÒRIA
43684227-M
43571146-S

Els DNI que no estan inclosos en alguna de les activitats significa que no s’ha pogut assignar la plaça. No obstant, s’han incorporat a la llista d’espera pel cas que hi hagués alguna baixa.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: esplailasagrera@gmail.com