COMUNICAT ACTIVITATS D’ESTIU 2020

Bon dia famílies,

Davant la situació actual d’excepcionalitat, la Generalitat ha establert uns protocols i mesures mínimes que han de complir les activitats de lleure de l’estiu per tal que es puguin realitzar. Tanmateix, moltes d’aquestes mesures són de difícil compliment pel nostre esplai.

Com bé sabeu, som una entitat sense ànim de lucre formada per monitors/es voluntàries que destinem el nostre temps a oferir unes activitats per als infants i joves que omplin el seu temps de lleure i els permetin desenvolupar-se d’una forma integral. Pel que fa a les quotes que paguen els infants, aquestes van destinades íntegrament a cobrir les despeses que es generen, sense que l’entitat obtingui cap tipus de benefici.

Partint d’aquesta realitat, hem de dir-vos que malauradament en el nostre esplai no disposem de recursos materials ni humans suficients com per garantir que es pugui realitzar algunes de les activitats que teníem previstes. Hem intentat buscar alternatives, però moltes de les activitats, per realitzar-se de manera segura, requereixen uns espais i un equip humà que no disposem.

En vista que seria impossible de garantir el compliment de moltes de les indicacions donades, ens veiem obligats a ANUL·LAR LES SEGÜENTS ACTIVITATS:

  • Casal d’estiu
  • Campaments Carants
  • Campaments Balandrau
  • Campaments Salòria

Pel que fa a les colònies d’estiu, estem intentant que es mantinguin, tot i que si finalment es realitzen, haurà de ser necessàriament amb alguns canvis per poder-la adaptar a la situació actual amb els recursos econòmics que tenim disponibles. Us informarem el més aviat possible sobre aquestes modificacions per tal d’analitzar si és viable realitzar les colònies.

Per últim, volem dir-vos que ha estat una decisió molt difícil de prendre, ja que estàvem molt il·lusionats amb les activitats d’estiu. Ens sap molt de greu i esperem que ho pugueu entendre.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment a través del correu: esplailasagrera@gmail.com

L’esplai viu i avança

Assignació de places de les Activitats d’estiu 2020

Bon dia famílies,

A continuació us adjuntem els infants que sí que obtenen plaça per a l’activitat d’estiu sol·licitada (consta el DNI que veu omplir al formulari):

CASAL D’ESTIU (nascuts del 2008 al 2014)

[llista de DNI no disponible]

COLÒNIES (nascuts del 2008 al 2014)

[llista de DNI no disponible]

CAMPAMENTS CARANTS (nascuts 2006 i 2007)

[llista de DNI no disponible]

CAMPAMENTS BALANDRAU (nascuts 2005)

[llista de DNI no disponible]

CAMPAMENTS SALÒRIA (nascuts 2004)

[llista de DNI no disponible]

Queden en llista d’espera els infants pre-inscrits amb els següents DNI:

[llista de DNI no disponible]

IMPORTANT!

Per formalitzar la plaça s’haurà de fer una paga i senyal a finals de maig o principis de juny, però ja us indicarem més endavant la forma de pagament i les dates límit. De la mateixa manera, les autoritzacions i fitxes per a poder fer l’activitat hauran de ser omplertes en una data que ja us concretarem. En cas que finalment no es vulgui la plaça, aviseu-nos el més aviat possible enviant un correu a esplailasagrera@gmail.com.

Totes aquelles famílies que vulguin sol·licitar un ajut econòmic ho han de fer de forma telemàtica i s’han de seguir les següents indicacions.

GUIA SOL·LICITUD AJUT

Per més informació:  GUIA AJUNTAMENT DE BARCELONA

Si alguna família fa més d’una activitat o no està empadronada a Barcelona i vol sol·licitar un altre ajut, tenim a la vostra disposició les beques que ofereix el Moviment de Centres d’Esplais Cristians de Catalunya (MCECC). Pel cas que ho necessiteu, poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu esplailasagrera@gmail.com.

ATENCIÓ! En tot cas, us informem que la viabilitat de les activitats d’estiu està subjecte a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte. En cas que les activitats no es puguin dur a terme, us informaríem de com procediríem al retorn dels imports.

8M – Dia de la Dona

Des de l’Esplai ‘La Sagrera’ avui, 8 de març i, com cada dia, volem reivindicar les desigualtats que totes les dones han patit i pateixen. És per això que les monitores volem transmetre els ideals feministes a través de l’educació en el lleure, per així construir una societat més justa i igualitària per totes.

Aprofitant el dia d’avui, volem mostrar com durant tot el curs els nostres infants, a través d’activitats, han estat lluitant contra la desigualtat de gènere i aprenent per poder millorar el seu entorn.

Lliures i combatives, canviem la història!

Reivindiquem tarifes de transport justes per les entitats de lleure

Des de l’esplai ens volem sumar a la Campanya que s’ha promogut des d’un Grup de Treball on hi han participat federacions de l’associacionisme educatiu i el Grup de Treball d’Emergència Climàtica del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

Amb aquesta campanya, les entitats associatives volem manifestar el nostre rebuig al canvi de tarifa d’ATM i reivindiquem:

🔸 Tarifes reduïdes per viatges en grup d’entitats del lleure
🔸 T-jove fins als 29 anys
🔸 T-16 fins als 18 anys

Des de l’esplai ens hi sumem i us animem a totes a compartir-ho!

#EnsMovem

Rua de Carnestoltes

Hola famílies!

El proper dissabte celebrem el Carnestoltes a l’esplai i participarem a la Rua del barri amb les disfresses que ha fet cada grup!

Us animem a participar-hi!

Recorregut: Plaça Jardins d’Elx /Filipines (formació de la Rua) – Garcilaso – Gran de la Sagrera – Ciutat d’Elx – Industria – Hondures – Pare Claret – Vallès i Ribot – Antonio Ricardos – Pacífic – Gran de la Sagrera – Martí Molins – Filipines – Plaça Jardins d’Elx.
Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera