Assignacions places activitats d’estiu 2017 (INFANTS DE FORA)

Benvolgudes famílies,

A continuació us adjuntem els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que té assignada la plaça d’estiu per les activitats sol·licitades.

RECORDEU! Per confirmar la plaça assignada heu de venir aquest dimecres 3 de maig de 19:00 a 20:30h a l’esplai. És essencial que vingui el pare/mare/tutor presencialment! En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Per realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

A continuació us exposem els DNI:

SÍ QUE TENEN PLAÇA

[DNI ja no disponibles]

Els següents números de DNI corresponen als infants que no han pogut accedir a la plaça sol·licitada. Cal remarcar que tot es deu al nombre de places disponibles a cada grup d’edat (per any de naixement). Us recordem els criteris que seguim per tal d’assignar les places quan no ens és possible admetre a tots els infants que s’han pre-inscrit:

  1. Qui té germans a dins l’esplai.
  2. Qui ha participat a les activitats estiu altres anys anteriors.
  3. Qui pre-inscriu més d’una activitat d’estiu.

 

NO TENEN PLAÇA

[DNI ja no disponibles]

 

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: esplailasagrera@gmail.com