Assignacions places activitats d’estiu 2017 (INFANTS DE FORA)

Benvolgudes famílies,

A continuació us adjuntem els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que té assignada la plaça d’estiu per les activitats sol·licitades.

RECORDEU! Per confirmar la plaça assignada heu de venir aquest dimecres 3 de maig de 19:00 a 20:30h a l’esplai. És essencial que vingui el pare/mare/tutor presencialment! En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Per realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

A continuació us exposem els DNI:

SÍ QUE TENEN PLAÇA

[DNI ja no disponibles]

Els següents números de DNI corresponen als infants que no han pogut accedir a la plaça sol·licitada. Cal remarcar que tot es deu al nombre de places disponibles a cada grup d’edat (per any de naixement). Us recordem els criteris que seguim per tal d’assignar les places quan no ens és possible admetre a tots els infants que s’han pre-inscrit:

  1. Qui té germans a dins l’esplai.
  2. Qui ha participat a les activitats estiu altres anys anteriors.
  3. Qui pre-inscriu més d’una activitat d’estiu.

 

NO TENEN PLAÇA

[DNI ja no disponibles]

 

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: esplailasagrera@gmail.com

Assignació places Curs 2016-2017

Benvolgudes famílies,

Degut al volum de places sol·licitades per al present curs d’esplai, ens hem vist obligat a atorgar plaça només als infants que venien l’any passat, excepte en els dos grups petits. Així doncs, només han pogut obtenir una plaça els infants de fora nascuts els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. L’únic infant de fora, nascut a un any diferent als anteriors i que ha pogut entrat és el corresponent al DNI 52275638L.

A continuació us adjuntem els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que NO ha pogut obtenir una plaça però que, automàticament, els hem incorporat a la nostra llista d’espera.

[DNI ja no disponibles]

MOLT IMPORTANT!

Per confirmar la plaça assignada, és imprescindible que vingui el pare/mare/tutor PRESENCIALMENT a l’esplai a realitzar la inscripció els següents dies:

Dilluns 19 de setembre de 19:00 a 20:30

Dimarts 20 de setembre de 19:00 a 20:30

Rer realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Qualsevol dubte, feu-nos-el arribar a esplailasagrera@gmail.com.

Fins dissabte!